73052
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 7741
57,5x57,5 - PEI: 4